powiat Włocławski - Wiadomości

100 LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŚCIU KUJ.

29 września  Szkoła Podstawowa  w Brześciu Kuj. obchodziła  Jubileusz  100 -lecia Szkoły,

 Program Jubileuszu:

9.00 – Msza Święta w Kościele św. Stanisława w Brześciu Kujawskim,

 następnie przemarsz do szkoły

11.00 – część oficjalna,

12.30 – przerwa, poczęstunek,

13.00 – część artystyczna,

15.30 – spotkania koleżeńskie w klasach,

 19.00 – bal absolwentów w restauracji Sonata w Brześciu Kujawskim.

 PATRONAT HONOROWY:

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Województwo Kujawsko – Pomorskie

 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 Niepodległa POLSKA

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI