powiat Włocławski - Wiadomości

Gmina Brześć Kujawski z nagrodą Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego

Brześć Kujawski laureatem Nagrody Marszałka

19 czerwca br., poznaliśmy laureatów i wyróżnionych w XVIII edycji nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Wyróżnienia przyznawane są w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa. „Nagrody trafią jak zwykle w ręce najlepszych z najlepszych – osób i zespołów, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i pracą służą rozwojowi regionu. Promujemy w ten sposób twórcze, często nowatorskie przedsięwzięcia, warte naśladowania w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a także twórcze i aktywne postawy” – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 170 kandydatur.  Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Wśród laureatów są w sumie 22 zasłużone osoby, zespoły i instytucje, wręczono również 38 wyróżnień, a także wyróżnienie specjalne dla Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy za podniesienie rangi województwa kujawsko-pomorskiego jako ważnego ośrodka szkoleniowego w strukturze NATO.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród laureatów jest gmina Brześć Kujawski, która otrzymała nagrodę w kategorii:   INNOWACYJNE  METODY  STOSOWANE  W  ZAKRESIE ROZWOJU  I PROMOCJI MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH, za rozwój terenów inwestycyjnych wchodzących  w  skład  Brzeskiej  Strefy  Gospodarczej. Obszar Brzeskiej Strefy Gospodarczej wpływa na rozwój nie tylko gminy, ale i całego regionu. Dynamicznie zmieniający się krajobraz terenów inwestycyjnych, nowe podmioty lokujące przedsięwzięcia, przygotowane tereny, przychylny klimat  dla biznesu  i  ulgi  podatkowe  dla  firm.  Czynniki  te  są  istotnym  magnesem  przyciągającym biznes,  co  przekłada  się  na  szanse  na  aktywizację  i wzmocnienie  lokalnej  gospodarki, zwiększenie  poziomu  konkurencyjności  i  innowacyjności  regionu.    Dziś, Strefa to 25 ulokowanych w niej podmiotów gospodarczych, ponad 70 hektarów sprzedanych   gruntów,   blisko   50   hektarów   będących   w  trakcie   negocjacji  oraz 4000 deklarowanych miejsc pracy. Nagrodę z rąk Marszałka odebrali :Burmistrz Wojciech Zawidzki oraz Tomasz Chymkowski – Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Obywatelskich.

Ceremonię wręczenia nagród na scenie letniej przy CKK Jordanki w Toruniu uświetnił koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z udziałem Leszka Możdżera.

 

zdjęcia: Andrzej Goiński / Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego