powiat Włocławski - Wiadomości

Trzecia Edycja Mistrzostw Polski w lutowaniu już za miesiąc we Włocławku!

Ponad miesiąc pozostał do rozpoczęcia rywalizacji firm, szkół i uczelni podczas Mistrzostw w lutowaniu. Tegoroczne Mistrzostwa Polski odbędą się we Włocławku w Browarze B. i połączone będą z Konferencją “Przyszłość Branży Producentów Elektroniki”. Organizatorem obu wydarzeń jest RENEX.

W dniach 18-19.04.2018 przewidziano rywalizację zawodników reprezentujących firmy z branży elektroniki oraz szkoły i uczelnie wyższe. W ciągu dwóch dni Mistrzostw, przewidziano udział w sumie 120 uczestników.

Równolegle z Mistrzostwami w lutowaniu odbędzie się Konferencja “Przyszłość Branży Producentów Elektroniki”, której strategicznym organizatorem jest RENEX. Konferencja organizowana w ramach patronażowego programu REC („Renex Electronics Conferences”) obejmie 2 dni spotkań i prezentacji, poświęconych dwóm tematom kluczowym: „Perspektywom rynku kosmicznego UE dla producentów systemów elektronicznych” oraz „Nowym technologiom automatyzacji produkcji, w szczególności innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze robotyki”.

Wydarzenie będzie aktywną platformą spotkań najważniejszych przedstawicieli europejskich organizacji branżowych oraz przedstawicieli wiodących firm elektronicznych działających na rynku polskim.

Patronat nad Konferencją objęły m.in. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polska Agencja Kosmiczna.