powiat Włocławski - Wiadomości

Skorzystają bezrobotni w wieku 18 – 35 lat

Na przełomie lutego i marca 2018 r. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oraz Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” rozpoczęły realizację projektu dla osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego (w wieku 18-35 lat).

W ramach projektu osoby, które nie są zatrudnione, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie są w trakcie szkoleń oraz nie pracują mogą wziąć udział w programie mobilności ponadnarodowej, obejmującym:

– przygotowanie w kraju – szkolenie językowe, warsztaty itp.

– wyjazd zagraniczny – ok. 2-miesięczny pobyt u partnera ponadnarodowego we Włoszech, obejmujący staż zawodowy (do wyboru różne branże i stanowiska pracy w branży m.in. hotelarskiej, gastronomicznej, chemicznej), zajęcia językowe, imprezy kulturalne, wycieczki.

– wsparcie po powrocie do kraju – w tym staż u pracodawcy krajowego, warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje: w ramach wsparcia w kraju zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, w ramach pobytu za granicą koszt przejazdu z i do Polski, transport w miejscu pobytu, zakwaterowania, całodzienne wyżywienie, imprezy kulturalne, ubezpieczenie itp. oraz kieszonkowe.