Kultura - strona główna powiat Włocławski - Kultura

Konkurs na projekt pomnika Stanisława Zagajewskiego

Wyjątkowy konkurs, którego efektem ma być projekt pomnika upamiętniającego włocławskiego – a zarazem światowej sławy artystę Stanisława Zagajewskiego, realizuje Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, przy finansowym wsparciu Fundacji PZU.
Konkurs adresowany jest do młodzieży licealnej i studenckiej, i to właśnie pomysły młodych są przedmiotem tego szczególnego, artystycznego współzawodnictwa. Projekt może być przedstawiony w różnych technikach, np. za pomocą: makiety, grafiki komputerowej, szkiców technicznych lub/i artystycznych, rzeźby, filmu i innych środków wyrazu. Technika realizacji pomnika jest dowolna, jednak musi zostać opisana lub dokładnie pokazana idea, forma, technologia oraz wymiary dzieła.
Termin nadsyłania prac mija 15 października br.

Informacja oraz regulamin konkursu są dostępne na:  http://ckbrowarb.pl/konkurs-na-projekt-pomnika-upamietniajacego-wloclawskiego-artyste-stanislawa-zagajewskiego/