powiat Włocławski - Kultura

II Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Łortokietek”

20 marca 2018r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim odbędzie się kolejna już edycja konkursu ortograficznego pod nazwą “Łortokietek”, organizowanego z myślą o uczniach szkół podstawowych z terenu powiatu włocławskiego.

Zmagania objęte zostały honorowym patronatem pana Marka Gralika – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, pani Grażyny Troszyńskiej – dyrektora Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, pana Kazimierza Kacy – Starosty Włocławskiego, pana Wojciecha Zawidzkiego – Burmistrza Brześcia Kujawskiego oraz pana Tomasza Chymkowskiego, Radnego w Radzie Powiatu we Włocławku.

Turniej przygotowywany jest, tym razem, z myślą o uczniach klas III – VII z terenu powiatu włocławskiego. Jego nadrzędnym celem jest promowanie kultury języka polskiego, uwrażliwianie uczniów na wyjątkowość i piękno mowy ojczystej.

Do walki o tytuł “Mistrza Ortografii” staną laureaci eliminacji szkolnych, którzy będą musieli napisać dyktando o tematyce historyczno- legendarnej. Zwycięzcą, w każdej kategorii wiekowej, zostanie osoba, która popełni najmniejszą liczbę błędów. Ponadto, kolejny już raz, wyłonimy Mistrza Turnieju – ucznia, który najlepiej poradzi sobie
z przygotowanym dyktandem.

Na laureatów „Łortokietka” czekają bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, KPCEN
we Włocławku oraz dyrektora SP nr 1 w Brześciu Kujawskim – panią Danutę Kuczyńską.