powiat Lipnowski - Wiadomości

Forum Przedsiębiorców w Dobrzyniu nad Wisłą

Forum Przedsiębiorców w Dobrzyniu nad Wisłą

W dniu 5 października 2018 r. w DDK „Żak”, w ramach Forum Przedsiębiorców w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się Konferencja pn.  „Publiczne instrumenty wspierania przedsiębiorczości”, której organizatorami był Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wraz z  Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Spotkanie rozpoczął Pan Jacek Waśko – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, który przywitał gości oraz przedstawił główne założenia zorganizowanej konferencji. Następnie Pani  Anna Gembicka z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP omówiła Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście rozwoju obszarów wiejskich.  Ważne kwestie związane z rolą Państwa we wspieraniu przedsiębiorczości podjął Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Pan Adam Hamryszczak. Prezentację najważniejszych zmian i możliwości otrzymania pomocy publicznej dla nowych projektów inwestycyjnych zaprezentowała Pani Katarzyna Adamska z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kolejnym prelegentem był Pan Zbigniew Wiśniewski, Wiceprezes Izby Przemysłowo – Handlowej, Oddział w Toruniu, który omówił współpracę na płaszczyznach Biznes-Samorząd-Rząd. Ostatnie  z wystąpień dotyczyło strategicznych aspektów rozwoju przedsiębiorczości, które przedstawił Pan Krzysztof Głowacki, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Zgodnie z inicjatywą Pana Burmistrza Jacka Waśko, spotkanie przedsiębiorców ma być impulsem do powołania stowarzyszenia właścicieli firm nie tylko z Dobrzynia nad Wisłą, ale również z całego powiatu lipnowskiego. Działając razem w zrzeszeniu, głos przedsiębiorców będzie mógł mocniej wybrzmiewać na forum lokalnym, regionalnym, a nawet krajowym. Łatwiej też ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne w tym fundusze UE. Jak zapewnił gospodarz Gminy – środki na wsparcie nowego zrzeszenia przedsiębiorców zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2019. Zachęcamy więc wszystkich przedsiębiorców do zrzeszania się i wspólnego działania na rzecz lokalnego rozwoju.