powiat Lipnowski - Kultura powiat Lipnowski - Wiadomości

 Seniorzy  z gminy Dobrzyń nad Wisłą obchodzili swoje święto

 Seniorzy  z gminy Dobrzyń nad Wisłą obchodzili swoje święto

Jesień życia nie musi być smutna i spędzona samotnie w domu, bowiem młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha. W taką maksymę wierzą zapewne Seniorzy z Klubu Seniora „Złoty Kłos”, którzy z racji Dnia Seniora przypadającego w dniu 1 października spotkali się w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” aby hucznie i na wesoło obchodzić swoje święto. Uroczystość, która odbyła się w środę 26 września otworzyła przewodnicząca Klubu Seniora „Złoty Kłos” pani Halina Składanowska, która złożyła wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia i jako gospodyni uroczystości powitała wszystkich przybyłych gości w tym: Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacka Waśko, Wiceburmistrza Miasta i Gminy Krzysztofa Głowackiego, Sekretarza Miasta i Gminy Ryszarda Machnowskiego, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Marzenę Niekraś oraz Dyrektor Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” Renatę Chęcką. Na uroczystość przybyły także delegacje z zaprzyjaźnionych Klubów Seniora: „Jesienny Liść” z Kikoła, Klub „Nawojka” z Lipna, Przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej ze „Skarpy” we Włocławku i Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów z Wielgiego. Po powitaniu wszystkich gości przyszedł czas na przemowy i życzenia. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Jacek Waśko, który złożył wszystkim Seniorom z racji ich święta najserdeczniejsze życzenia długich, spokojnych lat życia, zdrowia i pogody ducha. „Dzień Seniora jest to święto ludzi dojrzałych, którym należy się najwyższy szacunek i uznanie za trud, jaki wkładają w wychowanie kolejnych pokoleń, za aktywność społeczną, za odnalezienie sposobu na pogodną jesień życia, poprzez otwartość, wzajemną pomoc, spotkania i życzliwość. Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy niespełnionych a każdy dzień niech dostarcza Państwu dużo niezapomnianych wrażeń, radości oraz uśmiechu na twarzy”-zakończył Pan Burmistrz. Następnie głos zabierali przedstawiciele zaproszonych delegacji, a także przybyli goście. Były życzenia, serdeczności, kwiaty i wspólne zdjęcia. Kilku Seniorów ze „Złotego Kłosa” otrzymało także z rąk pani Haliny Orzelskiej –przedstawicielki Domu Pomocy Społecznej we Włocławku stosowne odznaczenia i pamiątkowe legitymacje za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju kultury. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na poczęstunek. Nie zabrakło także dobrej muzyki w wykonaniu „SŁAWKA”, który przygrywał gościom do tańca i wspólnej zabawy.