powiat Lipnowski - Wiadomości

Zakończenie ferii z OKGK

W czwartek 22 lutego podsumowano ferie organizowane w Świetlicy Wiejskiej w Kikole przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół, jak również rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. “Moja szczęśliwa rodzina”.
Nagrody oraz podziękowania wręczył pełniący obowiązki dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Kikół Krzysztof Kończalski. Upominki dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie dofinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kikole.
Czas ferii z OKGK to dużo zabawy każdego dnia, gier zespołowych i zajęć plastycznych, które gromadziły dzieci i młodzież zainteresowane rozwijaniem swoich zdolności manualnych.
Rozwijanie kreatywności przez sztukę to doskonała forma spędzania wolnego czasu podczas ferii oraz możliwość zaprezentowania swoich prac najbliższym.