Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

MZOZ ZAPRASZA NA BEZPŁATN SZCZEPIENIA HPV

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje bezpłatny „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek”.

Szczepieniami objęte są dziewczęta urodzone w 2009 roku, zamieszkałe na terenie miasta Włocławek. Do zaszczepienia niezbędna jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych (https://www.mzoz.pl/program5.php).

Program jest realizowany do dnia 10.12.2021 r. w Poradniach Dziecięcych Przychodni MZOZ Sp. z o.o. Adresy placówek dostępne są na stronie www.mzoz.pl/kontakt

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne szczepienia do naszych Przychodni.