Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

KOMUNIKAT MPWIK Od 1 lipca nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków

Od 1 lipca obowiązują nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje,                  że Organ Regulacyjny na wniosek MPWiK Spółka z o.o. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek. Taryfa zatwierdzona została na okres trzech lat i  będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 roku. Na wysokość opłat za wodę i odprowadzanie ścieków wpływają przede wszystkim czynniki niezależne od przedsiębiorstwa, czyli m.in. ceny energii elektrycznej, gazu czy wzrost cen kosztów remontowych.

W pierwszym okresie obowiązywania nowej taryfy cena wody dla 1 grupy taryfowej wyniesie 3,54 zł netto /m3 , w drugim stawka wzrośnie do 3,88 zł netto /m3 , natomiast w trzecim za m3 wody zapłacimy 4,02 zł netto/m3. Zmianie uległy, także stawki za odprowadzanie ścieków. Od 1 lipca cena za odprowadzanie ścieków dla 1 grupy taryfowej wyniesie 6,84 zł netto /m3 w pierwszym okresie taryfowym, w drugim 6,99 zł netto/m3, natomiast w trzecim roku cena wyniesie 7,10 zł netto/m3.

Charakterystyka grup, taryfowe grupy odbiorców w  rozliczeniu za wodę i odprowadzanie ścieków dostępne pod linkiem: https://mpwik.wloclawek.pl/info,taryfy_i_uslugi,15.html

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Ceny w rozliczeniach za dostarczoną wodę:

Numer grupy Okres obowiązywania taryfy
Od 1miesiąca do 12 miesiąca Od 13 miesiąca do 24 miesiąca Od 25 miesiąca do 36 miesiąca
Cena netto Cena z VAT1) Cena netto Cena z VAT1) Cena netto Cena z VAT1)
  Grupa 1   Grupa 2   Grupa 3   Grupa 4     3,54 zł /m3   3,54 zł /m3   3,57 zł /m3   3,57 zł /m3   3,82 zł /m3   3,82 zł /m3   3,86 zł /m3   3,86 zł /m3   3,88 zł /m3   3,88 zł /m3   3,91 zł /m3   3,91 zł /m3   4,19 zł /m3   4,19 zł /m3   4,22 zł /m3   4,22 zł /m3   4,02 zł /m3   4,02 zł /m3   4,05 zł /m3   4,05 zł /m3   4,34 zł /m3   4,34 zł /m3   4,37 zł /m3   4,37 zł /m3  

Ceny w rozliczeniach za odprowadzone ścieki:

Numer grupy Okres obowiązywania taryfy
Od 1miesiąca do 12 miesiąca Od 13 miesiąca do 24 miesiąca Od 25 miesiąca do 36 miesiąca
Cena netto Cena z VAT1) Cena netto Cena z VAT1) Cena netto Cena z VAT1)
  Grupa 1   Grupa 2   Grupa 3 *   Grupa 4   Grupa 5     6,84 zł /m3   6,84 zł /m3   6,84 zł /m3   6,84 zł /m3   6,84 zł /m3     7,39 zł /m3   7,39 zł /m3   7,39 zł /m3   7,39 zł /m3   7,39 zł /m3     6,99 zł /m3   6,99 zł /m3   6,99 zł /m3   6,99 zł /m3   6,99 zł /m3     7,55 zł /m3   7,55 zł /m3   7,55 zł /m3   7,55 zł /m3   7,55 zł /m3     7,10 zł /m3   7,10 zł /m3   7,10 zł /m3   7,10 zł /m3   7,10 zł /m3     7,67 zł /m3   7,67 zł /m3   7,67 zł /m3   7,67 zł /m3   7,67 zł /m3

1.   W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny wskazane w zestawieniu ulegną zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. W przypadku zmiany stawki podatku, nowe ceny wchodzą w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług.                  

* w rozliczeniach z podmiotami odprowadzającymi ścieki przemysłowe (Grupa 3),                                w przypadku przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stosuje się opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych

Charakterystyka grup, taryfowe grupy odbiorców w  rozliczeniu za wodę i odprowadzanie ścieków, stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych                        do urządzeń kanalizacyjnych w okresie 3 lat oraz Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dostępne pod linkiem: https://mpwik.wloclawek.pl/info,taryfy_i_uslugi,15.html