Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Dziś sesja Rady Miasta

O godz. 12.00 w sali Nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 rozpoczną się obrady XLVII sesji Rady Miasta.

Przedmiotem sesji będzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Saniko” obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Miasta Włocławek w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu.

Projekt uchwały jest dostępny pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/projekt-uchwaly-pod-obrady-xlvii-sesji-rady-miasta-wloclawek/