Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Urząd Miasta czeka na propozycje i uwagi do ważnego dokumentu

Przypominamy, że jeszcze przez kilkanaście dni można zgłaszać propozycje i uwagi do „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” .

Punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być Roczny Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018” (Uchwała nr XXXIV/133/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r., zm. Uchwałą nr XLIV/68/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.).

Wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres zdrowie@um.wloclawek.pl lub azglobicka@um.wloclawek.pl bądź pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, przy ul. Kościuszki 12. Termin składania propozycji upływa 20 sierpnia br.

Informacja jest opublikowana: http://cop.wloclawek.pl/2018/07/przypominamy-o-mozliwosci-skladania-propozycji-i-uwag-do-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-miasto-wloclawek-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2019%E2%80%B3-2/