Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Program „Dobry Start”

Do końca lipca wnioski składamy on-line, od 1 sierpnia papierowo Przypominamy, że od 1 lipca można składać on-line wnioski o świadczenie „Dobry start”. Formalności można dokonać poprzez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną.

W wersji papierowej wniosek można będzie składać od 1 sierpnia br. w tych samym miejscu, gdzie wnioski o 500+, a zatem we Włocławku wnioski będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10, a rodziny zastępcze będą mogły dokonać formalności w Sekcji Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Żytniej 58.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia lub przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w: szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie w wysokości 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny jest niezależne od dochodu rodziny.

Obszerna informacja na ten temat jest dostępna na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=1921