Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Ankieta w sprawie reklam we Włocławku

Mieszkańcy wypowiadają się w kwestii reklam i obiektów małej architektury Co się podoba a co nie podoba w kwestii reklam i ich umiejscowienia, czy reklamy powinny być różnorodne czy ich forma raczej ujednolicona? A co z obiektami małej architektury (ławkami, koszami, ogranicznikami itp…) – powinny być jednakowe dla całego miasta czy bez ograniczeń lokalizacji i formy?

Urząd Miasta Włocławek zadaje szereg pytań w ankiecie dotyczącej reklam i obiektów małej architektury w przestrzeni miejskiej. To jeden z elementów realizacji uchwały Nr XXXVIII/5/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie wyznaczenia kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego.

Ankieta jest dostępna na domenie http://ankieta-estetyka.wloclawek.eu/

Celem sondażu w formie ankiety jest poznanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie reklam i małej architektury, co może w konsekwencji skutkować podjęciem działań w zakresie stworzenia standardów reklam i małej architektury na terenie miasta Włocławek.
Ankieta w formie on-line będzie aktywna do dnia 15 września 2018r.