Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Ratusz przeanalizuje aspekty wykorzystania autobusów zeroemisyjnych

Urząd Miasta opublikował zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu.

Chodzi o pojazdy, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Włocławek.

Oferty będą przyjmowane do końca lipca 2018 r. Termin wykonania zamówienia to 30 listopada 2018 r.