Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Wyszkolą kolejnych ratowników

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Włocławku, ponownie organizują szkolenie zawodowe – ratownik wodny z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Jak informuje Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP, w szkoleniu weźmie udział 10 bezrobotnych osób w wieku 18 – 25 lat. Przed szkoleniem zawodowym młodzież zrealizowała 18 godzin warsztatów Indywidualnego Planu Kariery, które poprowadził doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP we Włocławku. Podczas zajęć zbadane zostały predyspozycje uczestników oraz określone możliwości podjęcia przez nich pracy w zawodzie ratownika.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu miały osoby z najniższym wykształceniem, bez kwalifikacji zawodowych, pochodzące z terenów wiejskich oraz z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Jest to grupa osób, która ma szczególnie trudną sytuację oraz problemy w poruszaniu się po rynku pracy.

Zajęcia rozpoczęły się od sprawdzenia umiejętności pływackich potencjalnych uczestników szkolenia. Szkolenie – ratownik wodny z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy ma na celu przygotowanie osób do pełnienia służby w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do podejmowania działań ratowniczych. Osoby, które ukończyły szkolenie mają możliwość podjęcia zatrudnienia na pływalniach, wodach otwartych. Kurs ma także na celu zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy i kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. Szkolenie potrwa 142 godziny.