Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

MPWiK buduje sieć kanalizacyjną

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje za pośrednictwem swojej witryny internetowej, że rozpoczyna realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Zadanie nr 1 – Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej (od ul. Brzezinowej do ul. Paprociej)    

Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Papieżka (końcówka – od ul. Duninowskiej do posesji nr 25

Zadanie nr 3 – Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kochanowskiego (od ul. Konopnickiej)

Zadanie nr 4

a)Budowa  sieci wodociągowej w ul.  Planty od. ul. Nagórskiego do posesji 83 i 87

b)Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przepompownią w ul. Planty 77, 79, 93, 91, 95, 89a + 3 posesje

Zadanie nr 5 – Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Dziewińskiej, Płowieckiej, Planty i Kaliskiej 

Zadanie nr 6 – Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolskiej od nr 9 do ul. Planty

Zadanie nr 7 – Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Dziewińska 9-15

Termin wykonania zadań do końca października 2018 r. (z wyjątkiem zadania nr 7 – do końca września 2018 r.).

Łączna wartość robót to ok. 1,9 mln zł.

Informacja jest opublikowana: https://www.mpwik.wloclawek.pl/