Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Ratusz przyjmuje uwagi do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” , organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych, mogą zgłaszać propozycje i uwagi do programu.

Punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być Roczny Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018” (Uchwała nr XXXIV/133/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r., zm. Uchwałą nr XLIV/68/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.).

Wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres: zdrowie@um.wloclawek.pl lub azglobicka@um.wloclawek.pl bądź pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, przy ul. Kościuszki 12.

Termin składania propozycji upływa 20 sierpnia br.

Komunikat jest opublikowany: http://cop.wloclawek.pl/2018/07/zglos-propozycje-i-uwagi-do-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-miasto-wloclawek-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2019/