Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Dobre praktyki włocławskiego „Elektryka” wyróżnione

Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie ogłosiła wyniki III edycji konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2018”.

Wdrożone rozwiązania systemowe pn. „Patronackie pracownie zawodowe w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku” uzyskały status Dobrej Praktyki. Wyróżnienie, które uzyskał włocławski „Elektryk” dotyczy sfery kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

Patronackie pracownie w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku tworzone są od wielu lat i dotyczą wszystkich specjalności kształcenia tj. elektroniki, informatyki, teleinformatyki, automatyki oraz elektryczności. Obecnie w szkole rozpoczęły się czynności organizacyjne związane z utworzeniem patronackiej pracowni elektrycznej Energa – Operator oraz elektronicznej pracowni WIKA Polska. Wszystkie te działania mają na celu podwyższanie jakości kształcenia zawodowego we Włocławku.

W myśl regulaminu konkursu, dobra praktyka w szkolnictwie zawodowym jest rozumiana jako „…sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę…”.

Współorganizatorami konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” są: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwo na rzecz wparcia osób młodych.

Włocławski „Elektryk” jest jedyną szkołą z regonu włocławskiego wyróżnioną w III edycji konkursu.

Uroczysta Gala Finałowa Konkursu odbędzie 8 czerwca 2018 roku w Warszawie.