Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

W sobotę będzie zwiększony przepływ przez stopień wodny

Wydział Zarządzania Kryzysowego informuje, że w celu umożliwienia bezpiecznego transportu zestawu: zbiornikowca Helsinki (kadłub wyprodukowany w Stoczni Rzecznej w Płocku „Centromost”) i dwóch pchaczy na trasie Włocławek- Gdańsk, w dniu 26 maja dokonana zostanie procedura alimentacji dolnego stanowiska Stopnia Wodnego we Włocławku poprzez zwiększenie przepływu wody przez Stopień Wodny we Włocławku.

Przepływ przez stopień w dniu 26 maja w godzinach 00:00-12:00 będzie oscylował na poziomie 1100 m3/s (o 400 m3/s więcej od prognozowanego na ten dzień dopływu wody do Zbiornika Włocławek).

Przewidywany maksymalny stan wody na wodowskazie Włocławek w w/w godzinach będzie wynosił około 270 cm.

W związku z powyższym, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać w pod numerem telefonu (+48 54) 233 93 95 wew. 25 oraz 601 38 11 89.