Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Rząd wprowadził normy emisyjne dla kotłów na paliwo stałe

Od 1 października 2017 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), które wprowadziło normy emisyjne, jakie muszą spełniać nowo sprzedawane kotły na węgiel i drewno.

Zgodnie z tym rozporządzeniem od dnia 1 października 2017 r. nie można produkować kotłów, które nie spełniają wymogów emisyjnych klasy 5 normy PN-EN 303–5:2012. Kotły poniżej klasy 5 można wyprzedawać tylko do dnia 1 lipca 2018 roku. Po tej dacie w sprzedaży pozostaną wyłącznie kotły automatyczne bez rusztu awaryjnego oraz z ręcznym załadunkiem – wszystkie spełniające wymogi emisyjne 5 klasy.

Rozporządzenie traci moc w 2020 roku, bowiem wtedy wchodzą unijne przepisy ecodesign, które jeszcze bardziej zaostrzą przepisy.

Przepisy unijne odnoszące się m.in.: do emisji spalin pieców, kominków i innych urządzeń energetycznych wejdą w życie dopiero w 2022 r. Jednak już teraz na rynku są dostępne kominki, które spełniają najsurowsze wymagania środowiskowe.

Treść całego rozporządzenia znajduje się pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/normy-emisyjne-dla-kotlow-na-paliwo-stale/