Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Przekazanie specjalistycznego busa Szkole Podstawowej nr 5

Dziś tj. 23.04 o godz. 10.00 nastąpiło uroczyste przekazanie Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wienieckiej 15-osobowego autobusu marki Ford Transit, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Samochód został zakupiony w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość zakupu busa to kwota w wysokości 152 852, 00 zł.

70% tej kwoty (106 996,00zł) to kwota przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach złożonego wniosku, natomiast 30% wartości zakupu – czyli 45 855,00 zł to wkład własny Gminy Miasto Włocławek.