Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Projekt: „Rodzina w Centrum”. MOPR podsumowuje spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

W marcu odbyły się dwa spotkania edukacyjne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Każde z nich trwało sześć godzin i zostało przeprowadzone przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla naszych dzieci”.

Pierwszą część każdego seminarium stanowiły wykłady eksperckie o tematyce:

– „Pomiędzy instytucją, a rodziną – deinstytucjonalizacją systemu pieczy zastępczej w kontekście tworzenia warunków dla rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej”;

– „Zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz pieczy zastępczej”;

– „Rodzinna piecza – korzyści dla rozwoju dziecka”.

Drugą częścią każdego ze spotkań był panel dyskusyjny dotyczący modernizacji pieczy zastępczej w kontekście odejścia od instytucjonalizacji, odejścia od dużych placówek, rozwój rodzinnych form opieki, zmian postrzegania placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestnicy spotkań poznali także dobre praktyki działań na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w woj. kujawsko –pomorskim.