Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Czy znamy typy alarmów ostrzegawczych?

Wykaz alarmów i sygnałów alarmowych to najnowsza publikacja w dziale: „Bezpieczeństwo” w BIP Urzędu Miasta Włocławek. Na grafikach oznaczonych kolorami zawarto rodzaje alarmów i sposób ich ogłaszania oraz rodzaje komunikatów i sposób ich ogłaszania oraz odwoływania.

Z plakatu można się dowiedzieć m.in. jaką treść mają komunikaty o zagrożeniu skażeniami, zakażeniami oraz o wystąpieniu klęsk żywiołowych i zagrożeniu środowiska.

Są też podane rodzaje sygnałów akustycznych i ich rozróżnienie na sygnał akustyczny ciągły i modulowany w zależności od tego, czy alarm jest ogłaszany czy odwoływany.