Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Ostatnie dni naboru wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu

Kwota 50 000 zł z miejskiego budżetu została zaplanowana do rozdysponowania w tegorocznym naborze wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można składać w terminie do 30 marca 2018 r.

Dofinansowanie dotyczy nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Włocławek, których właścicielami/użytkownikami są osoby fizyczne.

Wsparcie finansowe obejmuje demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych.

Należy pamiętać, że aby udzielenie dofinansowania było możliwe, nieruchomość musi być ujęta w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych Gminy Miasto Włocławek.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% jego kosztów kwalifikowanych.