Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

„Ananasy” z Włocławka odbyli szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy imprez kulturalnych

W dniach 24-25 marca wolontariuszki z grupy „A na nas możesz liczyć” działającej przy Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, jako jedyne z Włocławka, uczestniczyły w dwudniowych warsztatach dla kandydatów na wolontariuszy imprez kulturalnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy, zdobywanie nowych doświadczeń i kwalifikacji niezbędnych do organizacji i obsługi imprez kulturalnych.