Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Włocławskie Spotkania Skrzypcowe w Programie “Niepodległa” Ministerstwa Kultury

Ogólnopolski konkurs uczniów szkół muzycznych pn. Włocławskie Spotkania Skrzypcowe znalazł się w prestiżowym gronie wydarzeń organizowanych w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”, który ma podkreślić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Koordynatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tegoroczny konkurs skrzypcowy odbędzie się w dniach od 24 do 26 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku, obchodzącym w tym roku 70 – lecie istnienia. Inicjatorem i organizatorem konkursu przez lata było Stowarzyszenie Promocji i Wspierania Talentów, działające przy włocławskiej placówce.

Obecna, 9 edycja konkursu została ujęta w Wykazie Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursów Szkolnictwa Artystycznego Rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To również kolejny dowód uznania dla poziomu włocławskiego wydarzenia.

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, a współorganizatorami są Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku oraz Stowarzyszenie Promocji i Wspierania Talentów.

Tegoroczny tytuł konkursu brzmi “Na polską nutę”. Twórczość polskich kompozytorów będzie więc towarzyszyła rywalizacji młodych utalentowanych skrzypków, którzy w kwietniu przyjadą z całej Polski do Włocławka. W roku ubiegłym do konkursu zakwalifikowano przeszło 100 uczniów, z blisko 57 szkół muzycznych.