Wiadomości - strona główna

Remont kanalizacji sanitarnej przy ul. Łęgskiej 45 we Włocławku

Informujemy, że w dniach od 26.03.2018 r. do 30.03.2018 r. na zlecenie MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku będzie wykonywany remont kanalizacji sanitarnej przy ul. Łęgskiej 45.

W związku z powyższym w tym okresie zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r.

Przedmiotowy projekt przewiduje zamknięcie ul. Łęgskiej na wysokości posesji nr 45 w związku z tym nie będzie możliwy przejazd pojazdów samochodowych. W załączeniu przesyłamy plan sytuacyjny.