Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

MZOZ zaprasza na terapię

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. informuje, że na mocy umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta a MZOZ-em, w dniach od 1 marca do 15 grudnia 2018r. w Poradni Terapii Uzależnień przy ul. Kaliskiej 104a realizowany jest projekt z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

MZOZ zaprasza zainteresowanych mieszkańców Włocławka. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 231- 04- 87.