Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Zakończenie naboru wniosków o udział w Programie priorytetowym EKOpiec2018

Prezydent Miasta Włocławek informuje, że w dniu 15 marca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z Programu priorytetowego EKOpiec2018 na wymianę źródeł zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Włocławek.

Została zebrana wymagana ilość wniosków, tj. 75 sztuk. Wnioski te zostały wstępnie ocenione i zakwalifikowane do programu. Dodatkowe 50 sztuk wniosków zostało przyjętych i umieszczonych na tzw. liście rezerwowej. Wnioskodawcy z listy rezerwowej będą mogli wziąć udział w programie jedynie w przypadku rezygnacji wnioskodawców z listy głównej.

Wydział Środowiska w terminie od dnia 19 marca do dnia 28 marca 2018 r., wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, będzie prowadził oględziny terenowe zweryfikowanych wniosków.