Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Ćwierć tysiąca prac w zabytkach w 2018 roku

Przed nami kolejny sezon wspieranych przez samorząd województwa remontów konserwatorskich i prac restauratorskich w kujawsko-pomorskich zabytkach.

Projekt zarządu województwa zakłada dofinansowanie 233 tego rodzaju przedsięwzięć na łączną kwotę 10,2 miliona złotych. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmie w poniedziałek (19 marca) sejmik województwa.

– Wsparcie na odnawianie zabytków przekazujemy od lat. Chodzi zarówno o remonty dachów i ścian, jak i zadania z zakresu renowacji wnętrz czy konserwacji cennego wyposażenia zabytkowych gmachów.  Dziękuję właścicielom i administratorom tych obiektów za współpracę, zaangażowanie i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu. To dzięki nim mamy w regionie setki odnowionych i uchronionych przed zniszczeniem cennych obiektów – nie tylko znanych wszystkim zabytków z najwyższej półki, ale także skromnych kościółków w niewielkich wsiach – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W latach 2007-2017 ponad 80 milionów złotych wsparcia samorządu województwa ze środków unijnych i budżetu trafiło na ponad 1,2 tysiąca prac w zabytkach, od remontów konserwatorskich po restaurację dzieł sztuki.

Kolejne kilkadziesiąt milionów złotych z RPO rozdysponowaliśmy na realizację projektów indywidualnych, między innymi w zabytkach Chełmna, Aleksandrowa Kujawskiego, Bydgoszczy i Torunia, Włocławka i Grudziądza.

Co roku przyznajemy też medale Medale Hereditas Saeculorum, wyróżniając dobre praktyki i osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytkowych obiektów.  Naszą aktywność w dziedzinie ochrony zabytków zauważyła Unia Europejska, która przyznała naszemu województwu prestiżowe wyróżnienie Europa Nostra.

 

Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski nabór wniosków o wsparcie finansowe na prace w zabytkach w 2018 roku zakończył się w grudniu. Na przygotowanej przez zarząd województwa liście dotowanych zadań znalazły się w sumie 233 przedsięwzięcia, które planujemy wspierać ze środków budżetu województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W poniedziałek (19 marca) o przyznaniu dotacji z budżetu województwa zadecyduje sejmik.

 

Wiele z tegorocznych przedsięwzięć to kolejne etapy projektów rozpoczętych w poprzednich latach. Oprócz remontów, dotyczących na przykład naprawy cieknących dachów w budynkach kościelnych, nie brakuje też projektów z zakresu renowacji, odnowy i konserwacji fresków czy ołtarzy.

 

Wsparcie trafi między innymi na kolejny etap naprawy dachu w kościele św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuście (powiat aleksandrowski), remont elewacji wieży zamkowej w Brodnicy oraz kontynuację prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele farnym Wniebowzięcia NMP w Chełmnie.

Środki umożliwią też remont elewacji kościoła Świętego Krzyża w Inowrocławiu, prace związane z przywróceniem historycznego poziomu dziedzińca przed romańskim kościołem Świętej Trójcy w Strzelnie (powiat mogileński) oraz renowację ryzalitu elewacji zamku krzyżackiego w Zamku Bierzgłowskim.