Wiadomości - strona główna

Rusza wiosenna deratyzacja nieruchomości.

Strażnicy miejscy przeprowadzą kontrole. Zgodnie z zapisem Rozdziału 8 § 25 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr XXII/91/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016 roku, w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia właściciele mają wykonać obowiązkową, wiosenną deratyzację nieruchomości (jesienią deratyzację przeprowadza się w dniach od 15 września do 15 października).

Dla utrwalenia wiedzy o tym obowiązku, strażnicy miejscy przypominają, że wynika on z zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

Art. 22.1. Właściciel , posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

Deratyzację należy przeprowadzić w następujących obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości:

a) węzły ciepłownicze i przyłącza;

b) urządzenia kanalizacyjne i kolektory sanitarne;

c) korytarze;

d) pomieszczenia piwniczne;

e) zsypy i komory zsypowe;

f) osłony śmietnikowe;

g) pomieszczenia produkcyjne;

h) magazyny

Strażnicy miejscy do kontroli wykonania obowiązku przystąpią w dniach od 16 do 30 kwietnia br.