Wiadomości - strona główna

Podpisanie umowy na przebudowę drogi nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna

W Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku w dniu 14 marca 2018 r. została podpisana umowa dotycząca realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372”.