Wiadomości - strona główna

Stan powietrza we Włocławku. Szczegółowe dane aktualizowane co godzinę

W serwisie: powietrze.gios.gov.pl dostępne są, na bieżąco aktualizowane, dane o stanie powietrza w polskich miastach. Wystarczy skorzystać z filtrów wyszukiwania, aby odnaleźć odczyty ze stacji pomiarowych.

Po kliknięciu na adres danej stacji, co można uczynić tutaj: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/station/search uzyskamy: podstawowe informacje o stacji, wykres danych pomiarowych i tabele danych pomiarowych.

Wśród „mierzalnych” zanieczyszczeń znajdują się: tlenek węgla, dwutlenek azotu, tlenki azotu, pył zawieszony, dwutlenek siarki i benzen z czasem uśredniania 1-godzinnym i 24-godzinnym i typem pomiaru ciągłym oraz 24-godzinnym.

Tutaj: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/225/3/0 znajdują się szczegółowe dane w formie tabelarycznej. Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”. Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Tabela podaje wartości minimalne, maksymalne i średnie. Polecamy i podajemy Państwu, przekazaną przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM, dzisiejszą poranną ocenę jakości powietrza ze stacji we Włocławku przy ul. Okrzei:

Polski indeks jakości powietrza – Umiarkowany

C6H6: 2,4 µg/m3

PM10: 64,6 µg/m3

CO: 1,6 mg/m3

SO2: 3,7 µg/m3

NO2: 53,5 µg/m3