Wiadomości - strona główna

Światowy dzień wody

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w marcu rozpoczyna realizację programu edukacyjnego „Kropla życia w twoim kranie” przeznaczonego dla mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Program rozpoczynamy 22 marca , w którym to dniu obchodzimy Światowy Dzień Wody, ang. World Water Day. Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21.

Właśnie ten dzień jest dobry, aby uświadomić mieszkańcom, że wodę trzeba szanować, bo wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Wszystkie wody są zasobem, podlegają ochronie ilościowej i jakościowej. Wody po prostu nie można marnować. Możemy to realizować poprzez zmianę nawyków i postaw mieszkańców w stosunku do przysłowiowej kropli wody.

Celem programu edukacyjnego ma być uświadomienie uczestnikom roli i znaczenia wody w przyrodzie i życiu człowieka. Jak również przybliżenie zadań realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku.

W ramach programu edukacyjnego proponujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które będą prowadzili trenerzy Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Zajęcia będą się odbywały w siedzibie WCEE przy ul. Komunalnej 4. Tematyka zajęć:

Bez wody nie ma życia Jak oszczędzać wodę na co dzień

Laboratorium wody, gleby i powietrza

Mali badacze, eksperymenty z wodą

Woda to cenny dar. Jak możemy o nią dbać

Do czego człowiek wykorzystuje wodę