Wiadomości - strona główna

Wybudują Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii

27 lutego br. w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku została podpisana umowa pomiędzy Uczelnią a firmą Wiksbud Sp. z o.o.

Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie przez firmę Wiksbud przebudowy, adaptacji i modernizacji budynku dydaktycznego uczelni, znajdującego się przy ul. Energetyków 30, w którym będzie mieścić się Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii.

Firma budowlana została wyłoniona poprzez przetarg zorganizowany przez firmę zewnętrzna, która przeprowadziła postępowanie na zlecenie PWSZ.