Wiadomości - strona główna

Straż Miejska podsumowała spotkania, które odbyły się w trakcie ferii

Aż 13 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 267 osób, odbyli strażnicy miejscy z Włocławka w czasie ferii zimowych.

Wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze z Patrolu Szkolnego skierowali zaproszenia do świetlic środowiskowych i placówek oświatowych organizujących zimowy wypoczynek dla dzieci na terenie naszego miasta, zapraszając do wizytowania siedziby Straży Miejskiej.

Strażniczki Aneta Kuczyńska i Marta Świątkowska prowadziły spotkania i pogadanki, których tematem przewodnim były „Bezpieczne ferie”. Ponadto dzieci miały możliwość zapoznania się z historią średniowiecza, którą w namacalny sposób, za pomocą niektórych elementów rynsztunku rycerskiego przybliżał inspektor Dariusz Zieliński, natomiast mł. strażnik Bartosz Zwoliński przybliżał tajniki pierwszej pomocy przedmedycznej i resuscytacji przy pomocy fantomu medycznego.

Formuła spotkań cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. W trakcie wizyt dzieci zwiedzają całą siedzibę Straży Miejskiej, zapoznają się z pracą na stanowisku Dyżurnego, w jaki przebiega sposób przebiega łączność i lokalizacja patroli na terenie miasta, jakich środków używają strażnicy przy pełnieniu służby oraz oglądają sprzęt, w tym samochody służbowe wykorzystywane w codziennej pracy i służbie patrolowej.

Dzieci instruowane są też, w jaki sposób powiadamiać odpowiednie służbys