Wiadomości - strona główna

Samorząd Włocławska dofinansowuje zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na mocy Zarządzenia Nr 47/2018 Prezydenta Włocławka z dnia 23 lutego 2018 roku został dokonany wybór najkorzystniejszych ofert i przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018.

Wsparcie finansowe rozdzielono w ramach 7 głównych zadań. Dotacje przyznano m.in. na prowadzenie działań i świadczeń pomocowych w tym terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, zapobiegawczych i integracyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), dofinansowanie realizacji zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień; prowadzenie działań profilaktycznych; organizowanie zajęć pozalekcyjnych czy kampanii informacyjnych.