Wiadomości - strona główna

Obradował Komitet Monitorujący RPO

Podczas posiedzenia, które odbyło się 26 lutego, komitet zatwierdził kryteria wyboru w 24 konkursach o dofinansowanie, w ramach których zostanie rozdysponowanych blisko 400 milionów złotych.

Decyzje Komitetu Monitorującego pozwolą uruchomić środki m. in. na przedsięwzięcia w dziedzinie edukacji. Chodzi o pieniądze na przedszkola, kształcenie ogólne, stypendia dla uzdolnionych uczniów, edukację dorosłych (m. in. językową i cyfrową), a także na podnoszenie poziomu i atrakcyjności kształcenia zawodowego, które należy do priorytetów polityki samorządu województwa.

W dwóch najbliższych konkursach dotyczących inwestycji w zawodówkach będzie do podziału ponad 50 milionów złotych.