Wiadomości - strona główna

Porozumienie PWSZ i MOPR

Państwowej Wyższej Szkoła Zawodowa oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zawarły porozumienie o współpracy.

Celem zawartego porozumienia jest m.in. ustalenie zasad współpracy stron w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci i młodzieży z rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej oraz z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w świetlicach MOPR.