Wiadomości - strona główna

Burzliwa XXXI sesja Rady Powiatu

Wczoraj (15 lutego) w siedzibie starostwa powiatowego odbyła się XXXI sesja rady powiatu. Obrady bardzo burzliwe otóż z jednym z tematów były strefy ekonomiczne.

Zdania na temat Łódzkiej Strefy Ekonomicznej były podzielone, część gmin chcą zostać w obecnej strefie ekonomicznej czyli pomorskiej, druga część chce się przyłączyć do łódzkiej strefy.


Dyskusja na ten temat trwałą ponad 2 godziny, ale to Ministerstwo Gospodarki zdecyduję do jakiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie należał powiat włocławski.

Zarząd powiatu zajął już stanowisko i po opinii po dwóch spotkaniach w Kowalu i we Włocławku, żeby zaakceptować pozytywnie kierunek Łódzkiej Strefy Gospodarczej. To nie było stanowisko na zasadzie takiej, że my żeśmy sobie wymyślili, ponieważ Łódzka Strefa Gospodarcza, przedstawiciele na czele z Panem Prezesem zwróciła się tutaj do nas, do starostwa. Zwróciła się do nie których wójtów, burmistrzów z propozycją…” – powiedział starosta włocławski Kazimierz Kaca