Wiadomości - strona główna

Działania Straży Miejskiej związane z kontrolowaniem miejsc przebywania osób bezdomnych

Jesienią ubiegłego roku strażnicy miejscy wytypowali około 10 nieruchomości, co do których istniała pewność, że przebywają w nich osoby bezdomne.

Działania Straży Miejskiej związane z kontrolowaniem wytypowanych miejsc skoncentrowane były przede wszystkim w godzinach nocnych, kiedy zagrożenie dla życia i zdrowia spowodowane zamarznięciem jest potencjalnie największe.

Od czasu rozpoczęcia akcji do dnia dzisiejszego strażnicy miejscy w ramach pełnionych służb patrolowych przeprowadzili ogółem około 145 kontroli miejsc zagrożonych.

W tym czasie strażnicy kilkakrotnie spotkali się ze zdecydowaną odmową przyjęcia pomocy przez osoby bezdomne w postaci przewiezienia do schroniska lub ogrzewalni. Tego typu postawa determinowała dalszy tok postępowania, wymuszając niejako obowiązek częstszego doglądania i obserwowania zachowania się osób w miejscu ich przebywania.

Oprócz tej szczególnej akcji związanej z kontrolowaniem budynków wykorzystywanych przez osoby bezdomne, strażnicy miejscy realizowali również „zwykłe” interwencje wobec osób, które swoim zachowaniem dawały powód do zgorszenia, w innych miejscach dostępnych publicznie takich, jak pergole śmietnikowe, czy klatki schodowe.

W związku z tym od początku 2018 roku strażnicy miejscy łącznie blisko 60 razy wykonywali konwoje osób nietrzeźwych do miejsc ich zamieszkania, do szpitala, do Policji, schroniska i do ogrzewalni znajdującej się przy ulicy Gdańskiej.

Strażnicy miejscy przypominają, że wszelkie interwencje można zgłaszać do Dyżurnego Straży Miejskiej – 986 to alarmowy numer telefonu.