Wiadomości - strona główna

Jak współpracować z młodymi wolontariuszami

Gdzie szukać młodych wolontariuszy, jak zorganizować współpracę, jak budować ich motywację i podtrzymywać zaangażowanie?

Fundacja Habitat for Humanity Poland stworzyła krótki przewodnik dotyczący współpracy organizacji pozarządowej z młodymi wolontariuszami.

Informacje na ten temat publikuje Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Największym wyzwaniem we współpracy z młodzieżą jest przejęcie odpowiedzialności za prowadzenie takich grup. Osoba odpowiedzialna za wolontariat dla młodych musi nieustanie stymulować ich kreatywność i zaangażowanie. Młodzi wolontariusze często szybko tracą zapał, dlatego nieustannie nowe osoby wymagają przeszkolenia.

Organizacja jest zobowiązana do tego, by na bieżąco podsuwać nowe pomysły na prowadzenie działalności wolontariatu młodzieżowego oraz nowe sposoby motywowania grupy, tym samym inwestując w rozwój wolontariuszy.

Najlepsze rezultaty osiągają organizacje, które posiadają specjalnie wyznaczoną osobę do wolontariatu młodzieżowego. Taki koordynator ma możliwość w pełni zaangażować się w działalność zdalnie (tworzenie nowych scenariuszy lekcji, wydarzeń), ale i na miejscu pracy grupy (spotkania z wolontariuszami, prowadzenie akcji wolontariackich w terenie itp.).