Wiadomości - strona główna

Program EKOpiec 2018: nabór wniosków o dofinansowanie

Urząd Miasta przyjmuje wnioski o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

Nabór potrwa do 15 marca 2018 r., z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec skróceniu, w przypadku skompletowania wymaganej ilości wniosków (ok. 75 sztuk), z uwagi na ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Liczy się kolejność składanych wniosków.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Miasto Włocławek, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiący budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.