Kultura - strona główna

Włocławianin z nagrodą zarządu województwa

Wczoraj w Kujawsko-Pomorskim
Centrum Kultury w Bydgoszczy miała miejsce uroczystość wręczenia nagród zarządu
województwa za szczególne osiągnięcia w promowaniu sztuki, edukacji artystycznej oraz
animowaniu życia kulturalnego regionu.
Nagrody otrzymało 13 pracowników instytucji kultury. W gronie laureatów znalazł się
Jan Jabłoński – zastępca dyrektora ds. organizacji imprez i marketingu w Centrum
Kultury Browar B. we Włocławku. Jan Jabłoński jest organizatorem życia kulturalnego i
animatorem kultury – przede wszystkim w dziedzinie sztuki słowa, teatru i muzyki.

Pełna informacja na ten temat:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33389-nagrody-dla-ludzi-kultury