Kultura - strona główna Włocławek - kultura

XI Orioński Festiwal Piosenki Religijnej Deo Gratias

XI Orioński Festiwal Piosenki Religijnej Deo Gratias . Podstawowym celem festiwalu jest zaprezentowanie artystycznego dorobku młodzieżowych i dziecięcych zespołów i solistów z miasta Włocławka i całej Polski .  Chcemy szczególnie w tym roku poprzez śpiew dziękować za  100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. „ Deo gratias” trwa dwa dni.

Orioński Festiwal Piosenki Religijnej “DEO GRATIAS 2018`” odbędzie się w dolnym kościele  Parafii Najświętszego Serca Jezusa we Włocławku  w dniach 19 i 20 października 2018 roku.  Piątek i sobota są dniami konkursowymi, natomiast w sobotę o godzinie 16.00 odbędzie się koncert zespołu Trampolina.  W piątek rywalizować będą zespoły i soliści z Włocławka, natomiast w sobotę przyjezdni.Serdecznie zapraszamy. Patronat honorowy nad festiwalem objął J.E. Ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering.
Formularz zgłoszeniowy jak i regulamin festiwalu można pobrać ze strony : www.parafia-nsj.com.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października.

Regulamin  Oriońskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „ Deo gratias” w parafii NSJ we Włocławku

 

Podstawowym celem festiwalu jest zaprezentowanie artystycznego dorobku młodzieżowych i dziecięcych zespołów i solistów z miasta Włocławka i całej Polski .  ” Deo gratias” trwa dwa dni.

 1. Orioński Festiwal Piosenki Religijnej “DEO GRATIAS 2018” odbędzie się w dolnym kościele
   Parafii Najświętszego Serca Jezusa we Włocławku  w dniach  19  i 20  października ( piątek i sobota) 2018 roku.
 2. Organizatorem festiwalu jest Parafia NSJ we Włocławku .
 3. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły, zgłoszone w terminie do 15.10.2018 r. W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
 4. W konkursie  mogą brać udział soliści czy zespoły prowadzone przez jurorów. Jurorzy nie mogą oceniać swoich solistów czy zespołów.
 5. Warunki uczestnictwa:
  • Przesłanie poprawnie i kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 15 października 2018 r. na adres parafii. (kartę zgłoszenia oraz regulamin można pobrać ze strony                   www.parafia-nsj.com.pl
  • Zgłoszenie powinno zawierać teksty piosenek( dwie piosenki , zapis  piosenek z podpisanym tekstem (maszynopis tekstu). Zgłoszenie należy przesłać pocztą, inną firmą kurierską lub dostarczyć osobiście do Biura Sekretariatu.
  • Czas występu max 10 minut.
  • Ubezpieczenie indywidualne pozostaje w kwestii uczestników festiwalu.
  • Przybycie do Biura Organizacyjnego , adres ul. Ostrowska 8, Włocławek w godz. 8.00 – 9.00
  • Dostosowanie się do programu ustalonego przez organizatora.
  • Niedostosowanie się do warunków uczestnictwa uniemożliwia wzięcie udziału w sposób czynny w Festiwalu.
  • Materiałów dostarczonych do organizatorów nie odsyłamy.
  • Prosimy  o podanie czy uczestnicy będą korzystać z posiłku przygotowanego, czy też będą korzystać w zakresie własnym.
 6. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15.10.2018 r. pod adresem:
  • Orioński Festiwal  Deo Gratias
  • Sekretariat Festiwalu: Parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku
  • ul. Ostrowska 8
  • 87-800 Włocławek
  • tel/fax: 054 233-22-21
  • www.parafia-nsj. com.pl
 7. Organizatorzy zapewniają:
  • pełne nagłośnienie
  • herbatę i  słodycze w dniu występu.
  • obiad
 8. Jury oceniają:
  • tekst
  • kompozycję
  • aranżację
  • dobór repertuaru
  • ogólny wyraz artystyczny
 9. Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach:
  • zespół wokalno – instrumentalny
  • solista
  • zespół dziecięcy
  • kompozycja
  • aranżacja
 10. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
 11. Organizatorzy sugerują zespołom:
  • nie korzystanie z tzw. “play back”, lecz zaprezentowanie autentycznej żywej muzyki.
  • prezentację piosenek, które poprzez przystępność kompozycji i aranżacji stwarzają publiczności możliwość włączenia się do śpiewu.
 12. Wszelkie przesłuchania oraz koncert laureatów mogą być za zgodą kierownictwa festiwalu, lecz bez jakiejkolwiek odpłatności dla uczestników konkursu:
  • transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV.
  • rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV lub film.
  • fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych.
 13. W sobotę  jest przewidziany  koncert laureatów.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.