Kultura - strona główna Włocławek - kultura

Samorząd wspiera kulturę i sztukę

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 26 marca dokonano wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert oraz przyznano środki finansowe podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Dofinansowano 37 przedsięwzięć. Są to różnorodne wydarzenia i imprezy, między innymi koncerty, przeglądy, projekty wspierające i propagujące twórczość lokalnych artystów, inicjatywy z zakresu edukacji artystycznej dzieci i młodzieży czy aktywizacji seniorów w sferze kultury.

Dofinansowano również przedsięwzięcia kulturalne związane z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.