Włocławek - wiadomości

Zmiana w organizacji ruchu drogowego

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych informuje o planowanym wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu – etap III przy zadaniu pn. „Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego”.
Planowany termin – 25.02.2019r.