Włocławek - wiadomości

Włocławek jako gospodarz międzynarodowego szkolenia dla służb mundurowych

W lutym bieżącego roku Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych wraz z Strażą Miejską we Włocławku zorganizowali międzynarodowe szkolenie dla służb mundurowych.

Tematem szkolenia był bazowy program szkoleniowy taktyki i technik interwencyjnych dla zespołów 2 osobowych oraz rozszerzenie z kontroli ruchu osobowego, a także pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas dwudniowego szkolenia ponad 70 funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, Straży Miejskich, a także innych formacji mundurowych ćwiczyło najbardziej skuteczne techniki wykorzystywane w codziennej służbie. W szkoleniu uczestniczyło 9 strażników miejskich z włocławskiej jednostki.

Szkolenie prowadzili międzynarodowi licencjonowani instruktorzy Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych.